Wie zijn wij ?

              

 

Wie: zij, Kristel Kouwer, met prentbriefkaarten en hij, Rudy De Vos met postzegels.

Wij hebben ruim de tijd genomen vooraleer tot de beslissing te komen om een persoonlijke webpagina te creëren. Omdat het verspreiden en toegankelijk maken van onze filatelistische realisaties en kennis onze reële bekommernis is en we mogelijke vooroordelen een plaats hebben gegeven, zijn we overtuigd dat we aan negatieve reacties en berichten van afgunst geen boodschap hebben. Wij hopen dat u geniet van de teksten en informatie die u op onze site vindt en dat u door uw bezoek wat nuttige documentatie heeft kunnen vergaren.

In 2012 kocht zij haar eerste serie prentbriefkaarten op de beurs te Waver. Zij maakte kennis met de competitieve manier van verzamelen van prentbriefkaarten door de publicatie van de regels en hints die horen bij het maken van verzamelingen in 2015. Sinds die publicatie in Belgaphil kreeg haar interesse en inzet een boost; niet dat zij alle regeltjes slaafs opvolgt. Sindsdien heeft ze verschillende verzamelingen ineengestoken waarvan er in 2019 twee werden tentoongesteld ter gelegenheid van “Phila Leuven 2019” : “De fabrieken Remy te Wijgmaal, een aangrijpende familiesaga, maar bovenal een symbool van de industriële evolutie van de 19de eeuw.” En “ De Leuvense stadsvesten en hun omgeving” , beiden goed voor een jurybeoordeling groot verguld zilver.

In de rubriek “prentbriefkaarten” op deze site vindt men enkele van die verzamelingen die als een artikel werden opgenomen in tijdschriftnummers, zoals aangegeven. Een gedeelte is nog niet gepubliceerd en zal later hierop verschijnen.

Zijn filatelistisch leven startte in 1990 in een Leuvense postzegelvereniging, heden postzegelclub Leuven, waar hij zich vanaf de eerste dag engageerde voor de vacante bestuursfunctie van ruilmeester en waar hij quasi alle taken, die horen bij een goed draaiende vereniging, uitgevoerd heeft. In 2002 werd hij er voorzitter en die taak vervuld hij ook heden, weliswaar met een onderbreking van 2008 tot 2015,

Midden de jaren 90 van vorige eeuw werd hij medeoprichter van de Studiekring Koning met Helm. Hij nam de taak van secretaris waar en was redactielid van het driemaandelijks tijdschrift van deze kring. Het was hierdoor dat hij zich voor het eerst verdiepte in een Belgische uitgifte: de Bevrijdingszegels van 1919-1920. Een samenvatting van het onderzoek binnen die studiekring volgde in 2006 met een brochure in boekvorm van 28 pagina’s. Zie rubriek traditionele filatelie.

Rond die tijd werd tevens met een belangrijke hoeveelheid materiaal met Belgische aantekenstrookjes een verzameling opgezet waarbij ‘Het officieel Postboek van België 1995’ de leidraad was. Dit boek werd later gebruikt bij de opbouw van de verzamelingen met afstempelingen. Zie hiervoor die rubriek.

Vanaf 1995 organiseerde hij voor de K.V.B.P. – Afdeling Leuven de jaarlijkse postzegelbeurs tot 2007. In 1998 werd hij secretaris en in 2002 voorzitter van deze kring. Voor de nationale competitieve tentoonstelling Bruphila’99 nam hij de taak op van adjunct-secretaris; voor Bruphila’06 en Brabantphil’14 was hij secretaris. In 2006 werd hij secretaris van regio Brabant van de K.L.B.P en in 2017 tevens secretaris-generaal van de K.L.B.P (Landsbond).

In de jaren die hierop volgden, verschenen zijn artikels zoals Denemarken, Indië , Rode Kruis … in meerdere tijdschriften waarvan hij de redactie waarnam of er deel van uitmaakte: Loven Boven, Studiekring Koning met Helm, K.F.K.L. en De Postzegel.

In 2004, ter gelegenheid van de 50ste verjaardag van de stichting van K.V.B.P. – Leuven, heden Postzegelclub Leuven, gaf hij in clubverband een 72 pagina’s tellende brochure in boekvorm uit : Een reis van vijftig jaar”. In 2006 verzorgde hij twee brochures voor de leden over de rode kruiszegels van 1914, waarin de beschrijving van echte en valse zegels centraal stond.

Vanaf midden 2008 was er meer tijd om de verzameling Victoria van het Britse Rijk en die “koningenverzamelingen” waar beide wereldoorlogen ter sprake komen, beter te documenteren en op bladen te monteren. Verzamelingen van oudere Belgische uitgiften, plaatstudies en afstempelingen werden opgestart of herwerkt en eveneens op tentoonstellingsbladen bevestigd.

Met de Belgische Rode Kruiszegels van 1914 werd vanaf 2009 enkele keren deelgenomen aan competitieve tentoonstellingen (2010, 2014, 2018 en 2019). Intussen bleef hij actief in de K.L.B.P. regio Brabant en bij de filatelistische internetclub F.I.L. van Leuven waar hij sinds 2008 de website verzorgt (nu voor de Postzegelclub Leuven). In de nieuwsbrieven werden filatelistische artikels geplaatst. Andere teksten vonden de weg naar het FNIP-Nieuws en Belgaphil.

Enkele voordrachten en tafelbesprekingen vonden plaats vóór 2008 en na 2014: Belgische aantekenstrookjes, de Merode en Koning Albert I zegels te Leuven en in 2018 te Waver.

In 2016 ging hij met pensioen. Mede door de luxe van die extra vrije tijd kon hij naast zijn taken in Leuven en Zaventem rustende projecten verder zetten, waaronder de rode kruisuitgiften van 1914 en de rouwzegels van 1934 en 1935. In 2017 verscheen het 136 pagina’s tellende boek “De Belgische postzegeluitgifte 1914 Monument de Merode” en in juni 2020 het 68 pagina’s dik boek “Plaatfouten op de Belgische rouwzegel van Z.M. Koning Albert I. In oktober 2020 stond de publicatie van het artikel “Rode Kruis zegels 1914, samen gemaakt, weinig gemeen”, op de rol.

In de studiekamer staat “Een poging tot plaatreconstructie – rouwzegel koningin Astrid” en “Het stadhuis van Leuven 1968”.

Hij is houder van de medaille regionale filatelistische verdienste van de K.L.B.P. – Brabant en van de nationale prijs voor filatelistische literatuur “Paul De Smeth” van de Landsbond.

Wij wensen iedereen veel plezier met onze website.

Type je zoekwoorden hierboven en druk op Enter om te zoeken. Druk ESC om te annuleren.

Terug naar boven